Isolatie en na-isolatie van daken

Met Doschawol kunt u isoleren zonder dampremmers! Waarom?

De meest voorkomende isolatiematerialen bevatten een groot aandeel waterminnende toevoegingen aan boraten en bindmiddelen. Omdat deze stoffen waterdamp binden om vervolgens nooit meer los te laten moeten wij ter bescherming dampremmers aanbrengen.

Doschawol heeft dergelijke toevoegingen niet en de vezels zijn daarnaast in hoge mate vochtregulerend en warmte accumulerend.

Voordelen van een dampdoorlatende constructie:

 • Gebalanceerd vochtniveau
 • Sterke verbetering van het binnenmilieu
 • Vermogen om adiabatisch te koelen (latente warmte accumulatie)
 • Geluidsabsorptie
 • Behoud van houten delen in de constructie
 • Binding ongewenste gassen.
 • Geen inwendige condensatie**

Hier een uitleg over condensatie:

Wij hebben het over waterdamp wat een droog gas is! Wanneer wij, zeg een kubieke meter lucht bij 20 graden hebben, kan je daarvan bepalen hoeveel waterdamp daarin aanwezig is. Wanneer deze kubieke meter geleidelijk afkoelt wanneer deze naar de koude zijde van de klimaat scheidende constructie trekt verkleint het volume bij deze afkoeling.

De dichtheid van de deeltjes neemt dus toe.  De opgesloten waterdamp (nog steeds een droog gas) moet zich dus verdeler over een kleiner volume. Daarom spreek je ook van relatieve LV. Relatief in de zin dat volume en temperatuur bekend of constant moeten zijn.

Wordt er nu een verzadiging van 100% bereikt transformeert het droge gas waterdamp in vloeibaar water. Tegen een koud oppervlak kan dit zichtbaar gemaakt worden omdat de temperatuursprong daar groot kan zijn.

Wanneer nu bij die ‘krimpende’ lucht waterdamp wordt onttrokken, wordt daarmee geen 100% verzadiging bereikt, dus ook geen fysiek water. Voorwaarde is dat waterdamp de mogelijkheid heeft om uit te diffunderen naar drogere (minder deeltjes) omgevingslucht die zowel binnen als buiten kan zijn. Daarmee is de gedachte geboren dat je volledig dampdoorlatend dient te bouwen en/of voor afvoer van lucht met een relatief hoge luchtvochtigheid. (onder de paperclip een documenten dampdoorlatend)

Zetten wij een tijdsbalk woningbouw door de millennia heen uit, dan zie je dat wij altijd volledig dampdoorlatend gebouwd hebben tot dat wij in ca 1960 gingen isoleren met materialen waarin, nog steeds, een hoog aandeel zit aan boraten en bindmiddelen. Deze toevoegingen (vaak > 30%) zijn zonder uitzondering hydrofiel o.t.w. waterminnend. Dat houdt concreet in dat passerende waterdamp wordt gebonden om nooit meer los te laten. Hierdoor verminderd het isolerend vermogen aanzienlijk (toename van de lambda waarde) en het isolatiemateriaal zal te gronde gaan. Alleen daarom wordt een dampscherm aangebracht ter bescherming van de opgesloten materialen en heeft dus niets te maken met EPC o.i.d.! De grootste dampstroom vindt plaats van binnen naar buiten over een kalender jaar gerekend, vandaar dat de blokkade voor waterdamp aan de binnenzijde wordt aangebracht.

Wanneer je nu materialen inzet die zowel vochtregulerend als warmt accumulerend werken (leem en hout zijn daar ook voorbeelden van) in een volledig dampdoorlatende constructie is gevaar op inwendige condensatie geweken.

Komen wij bij de volgende conclusie:

Wanneer wij gaan bouwen volgens een “prestatie bestek” waarin opgenomen:

 • Vochtregulatie
 • Warmteaccumulatie
 • Warmte opslag capaciteit
 • Latente warmte accumulatie of adiabatisch koelen
 • Geluidsabsorptie
 • Gebalanceerd binnenmilieu

Dan zie je dat het met name herwinbare grondstoffen zijn die aan deze uitgangspunten voldoen. Voorwaarde is wel dat er geen toevoegingen inzitten die hydrofiel (waterminnend) zijn. Duurzaam of ecologisch bouwen krijgt hiermee dus een andere waarde dan alleen maar maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van materiaal gebruik. Absolute voorwaarde van de gebruikte bouwmaterialen is dus dat er geen toevoegingen inzitten die waterdamp blijvend binden. Hiermee is de concurrentie tussen schapenwol, cellulose, vlas en wat al niet meer, op een eerlijke wijze te voeren. Zouden wij in Doschawol ook toevoegingen stoppen, zouden wij ook dampremmers moeten adviseren.

Bijkomende positieve eigenschap van de vezel schapenwol is dat het vezeltje ongewenste gassen bindt en een enorme geluidsabsorptie kent. Alles uitsluitend bij een hoogwaardige wolvezel.

Zou je bijvoorbeeld gerecyclede wol gaan gebruiken uit de industrie is dat ecologisch gezien wel een charmante gedachte. Helaas hebben deze vezels niet meer de eigenschappen die wij kunnen declareren.

Tot slot de laatste conclusie die Doscha BV hoog in het vaandel heeft:

Ga je op deze wijze bouwen dan heb je bouwfysisch een zeer veilige constructie die vervolgens naadloos aansluit bij onze humane fysiologie. Iets makkelijker: volledig dampdoorlatend bouwen leidt tot een goed binnenmilieu wat wij als gebruiker als aangenaam/gezond ervaren.

Document:

– dampdicht, open en volledig dampdoorlatend